Økonomiske muligheter for våre barnebarn – Essaykonkurranse

Faksimile fra Klassekampen, 22.08.2019

I 1930, midt under den store depresjonen, skrev den britiske økonomen John Maynard Keynes essayet «Economic possibilities for our grandchildren»

Her løfter han blikket og forsøker å si noe om hvordan verdensøkonomien vil se ut 100 år fram i tid. Til tross for krisa er Keynes optimistisk: Enorm vekst vil føre til at menneskehetens økonomiske problemer vil bli historie i løpet av det neste århundret.

I dag er framtidsutsiktene for verdensøkonomien forbundet med stor bekymring og usikkerhet. KÅKÅnomics og Klassekampen inviterer økonomer og lekfolk til en essaykonkurranse med tittelen: «Økonomiske muligheter for våre barnebarn». Hvordan vil verdens økonomi se ut om 100 år? Vil våre barnebarn få det bedre eller verre enn vi har hatt det?

«Dersom økonomer kunne få rykte på seg som ydmyke, kompetente folk på nivå med tannleger, ville det være strålende!»
– John M. Keynes, «Economic possibilities for our grandchildren»

Vi søker ikke etter akademiske fagtekster, men etter undrende og undersøkende essay som vekker nye tanker og tilfører ny kunnskap. Vinneren av konkurransen vil bli presentert på festivalen KÅKÅnomics i Stavanger 26. oktober. Det beste bidraget blir trykket i Klassekampen og blir premiert med kroner 10.000.

Frist: 1. oktober.
Tegnlengde: Maks 15.000 tegn med mellomrom

Send teksten som PDF til essaykonkurranse@klassekampen.no

Juryen består av:
–Morten Søberg, samfunnsøkonom og direktør og myndighetskontakt i SpareBank 1-alliansen
– Helle Stensbak, samfunnsøkonom og forfatter
– Klaus Mohn, samfunnsøkonom og rektor ved Universitetet i Stavanger
– Mona Ringvej, historiker ved Universitetet i Oslo.

John Maynard Keynes:
– Britisk samfunnsøkonom (1883–1946), regnet som grunnlegger av makroøkonomien og en av de viktigste økonomiske tenkerne i historien.
– Hovedverket er «Allmenn teori om sysselsetting, rente og penger» (1936).
– Keynes-essayet «Economic Possibilities for our Grandchildren» (1930) er utgangspunkt for en skrivekonkurranse i regi av KÅKÅnomics-festivalen og Klassekampen.

www.kåkånomics.no
www.klassekampen.no

John Maynard Keynes

KÅKÅnomics er støttet av

Sponsorer

Kommende arrangementer