Nytt redaksjonsråd til KÅKÅnomics 2020

KÅKÅnomics 2020 blir den fjerde nordiske økonomifestivalen siden oppstarten i 2017. Det er opprettet et nytt redaksjonsråd for årets festival. I det nye redaksjonsrådet inngår redaksjonskomitéens opprinnelige fire medlemmer pluss seks nye medlemmer:

Trine Stangeland, adm. dir., Sandnes Sparebank
Bodil Sivertsen, rådmann, Sandnes Kommune
Trond Birkedal, politisk kommentator, byggmester og samfunnsdebattant
Eirin Sund, regionleder Rogaland LO
Tone Grindland, regiondirektør, Rogaland NHO
Terje Vallestad, musiker, utelivskonsulent og kulturgründer

Redaksjonskomitéen består som for tidligere år av: 

Jan Inge Reilstad, festivalsjef og daglig leder KÅKÅ
Ola Kvaløy, dekan og professor, Handelshøgskolen ved UiS
Klaus Mohn, rektor og professor, Universitetet i Stavanger
Tom Hetland, historiker, kommentator, foredragsholder og tidligere sjefredaktør i Aftenbladet

Vi er særdeles glade for at så vise og sterke folk tar seg tid og ønsker å bidra til at KÅKÅnomics blir en nasjonal festivalinstitusjon og en nordisk møteplass med internasjonal relevans.

Redaksjonsrådet vil bli viktig for utviklingen av KÅKÅnomics 2020. Redaksjonsrådet kvalitetssikrer program og programutvikling og kommer selv med råd og innspill underveis til tema, deltagere og format. Kvalitet, mangfold og kontante format med de beste deltagerne er målet også for årets program. Som skal gi viktig og underholdende formidling til folk flest, i det vi kaller Nordens første, beste og morsomste økonomifestival. Rådet møtes tre ganger i året.

I tillegg til nytt redaksjonsråd vil i år også et 20-talls enkeltpersoner få invitasjoner til å komme med forslag til konkrete programposter. En generell invitasjon går herved til alle og enhver i disse koronatider: Kom gjerne med innspill til tema, deltagere og program som dere tenker bør være del av KÅKÅnomics 2020, den 21-24 oktober.

Red.

KÅKÅnomics er støttet av

Sponsorer

Kommende arrangementer