LØRDAG 26. OKT, KL. 16:00 Fri Bar
Kjøp billett

Utsolgt
«På finanskrisens slagmark» – samtale med Svein Harald Øygard og Mímir Kristjánsson

UTSOLGT FOR ENKELTBILLETTER – FØRSTE MANN TIL MØLLA MED FESTIVALPASS – evt ekstrabilletter med Vipps i døra!

«På finanskrisens slagmark» – samtale med Svein Harald Øygard og Mímir Kristjánsson

Fri Bar
Lørdag 26. oktober kl. 18
Arrangør: KÅKÅnomics 2019 / KÅKÅ kverulantkatedralen

Velkommen til en spennende og underholdende samtale mellom Svein Harald Øygard og Mímir Kristjánsson, hvor førstnevnte forteller om da han ble sendt til Island som midlertidig sentralbanksjef under finanskrisa i 2009. De to vil ta oss gjennom historien om hvordan Island plutselig ble verdenskjent som et konkursrammet øyrike i utkanten av verden. Det er nå 11 år siden høsten 2008 og forrige finanskrise smalt til. Vi spør: Hvordan oppstår finanskriser? Hvordan kan man forutse dem? Og hvordan kommer man seg helskinnet gjennom dem?

Kveldens arrangement er aktuelt for alle med interesse for politikk og verdensøkonomiens skjulte mekanismer! Svein Harald Øygard er i år aktuell med boken «På finanskrisens slagmark», som blant annet tar for seg denne historien. Den åpner slik:

«Alt falt sammen: Bankene, den islandske kronen, de flestes verdier, bedriftene, landets økonomi, regjering og sentralbank. Vårt naboland, Island, et land med en stolt tusenårig historie, ble den globale finanskrisens symbol. Verdens pengestrømmer hadde bragt vulkanøya til bristepunktet. Nå kom utbruddet og sammenbruddet. Island ble brått vår alles beste mulighet til å gløtte inn i finansverdenens dunkle indre; til å se hva som egentlig hadde skjedd, hvordan pengenes allestedsværende krefter hadde spilt seg ut og sjokket idet den sterkeste hete ble fulgt av den dypeste kulde.»

Du møter:

– Svein Harald Øygard (født 29. juni 1960 i Drøbak i Akershus i Norge), norsk samfunnsøkonom og forretningskonsulent som var midlertidig sentralbanksjef på Island fra februar til september 2009.
–
– Mímir Kristjánsson, norsk-islandsk forfatter, journalist og politiker.

www.kåkånomics.no / www.kverulantkatedralen.no

Omtale av boka:
«Finanskriser oppstår og spiller seg ut, igjen og igjen. Det er viktig å forstå deres årsak og hvordan de kan forutsees.

Islands krise var blant de dypeste. Penger fra verdens finanssentre hadde skylt inn over øya. Nå trakk vannet seg tilbake. I andre land ble finansakrobatenes adferd holdt hemmelig. På Island kom alt ellers skjult til syne. Island tok en annen vei enn andre, dels av tvang og dels av egen vilje. En vei som viste seg å være den raskeste tilbake.

Svein Harald Øygard ble innkalt som midlertidig sentralbanksjef etter at alt hadde kollapset, som en av en håndfull «utlendinger» som noen gang har ledet et annet lands pengevesen. En lov fra 1262 måtte endres. Han kunne nå se alt fra innsiden, og oppleve penge- og verdensmaktenes spill.

Svein Harald var statssekretær da Norge hadde sin krise. Han har jobbet med makroøkonomi i ti år og i næringslivet i 25 år, med erfaringer fra et 30-talls land. Boken inkluderer erfaringene herfra, funn fra 90 intervjuer samt sammenligninger med andre lands kriser.»