FREDAG 25. OKT, KL. 18:30 Rosenkildehuset
Ordinær: KR 150 INK. AVGIFT
Student: KR 75 INK. AVGIFT
Kjøp billett

Lav, null og negativ – hvor ble det av rentefoten?

Lav, null og negativ – hvor ble det av rentefoten?

Tid: 25. oktober, kl. 20.30-21.30
Sted: Rosenkildenhuset, KÅKÅnomics 2019
Pris: 150 / 75

Finanskrisa i 2008 førte til økonomiske nedgangstider i store deler av den industrialiserte verden. For å få fart på økonomien igjen ble renta satt ned mot null av sentralbankene i disse landene.

I land som Tyskland, Frankrike og Japan er det nå negativ avkastning på tiårige statsobligasjoner, og tre måneders pengemarkedsrente i Europa er forventet å være negativ de neste ti åra. Den amerikanske sentralbanken – som var den eneste store sentralbanken som har hevet renta betydelig etter finanskrisen – har nå kuttet renta to ganger. Mens Norge i det siste igjen har vist seg som «annerledeslandet» og satt opp renten til «hele» 1,5% i september.

Hva er det er som gjør at rentene er rundt null nesten verden over nå mer enn et tiår etter finanskrisa? Har ikke de lave rentene virket? Er inflasjonen «død» i uoverskuelig fremtid?

Deltagere:
– Harald Magnus Andreassen, Makroøkonom Sparebank 1 Markets
– Torgeir Høien, Makroøkonom og tidligere forvalter SKAGEN Fondene
– Olav Chen, Porteføljeforvalter Storebrand

Programleder: Beate Bredesen, porteføljeforvalter SR-Bank.

De lave rentene har ført til at penger på jakt etter avkastning har strømmet inn i aksjer, obligasjoner og eiendom. Med lave renter kan det synes «billig» å ta opp nye lån. Samlet gjeld i verden har økt med om lag 50 prosent siden 2008. Kan dermed de lave rentene som kanskje fikk verden ut av bølgedalen etter finanskrisen lede oss inn i en ny krise?