FREDAG 25. OKT, KL. 17:30 BlygeHarry KR Kjøp billett

JERNTRIANGELET SOM BRAST?

JERNTRIANGELET SOM BRAST?

Tid: Fredag 25. oktober, kl. 19:30 – 20:30
Sted: Blyge Harry

GRATIS INNGANG!

Forholdet og samarbeidet mellom Sosialøkonomisk institutt (UiO), Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå (SSB) omtales gjerne som «Jerntriangelet». Hvordan har denne helt spesielle trekanten utviklet seg siden midten av 1900-tallet? Hvordan ser forholdet ut i dag? Gir det mening å snakke om jerntriangelet lenger?


Deltakere:
– Stein Reegård, tidligere sjeføkonom i LO
– Camilla Bakken Øvald, samfunnsøkonom, Høyskolen Kristiania
– Erling Holmøy, Statistisk Sentralbyrå


Ordstyrer: Bjørgulv Braanen, politisk redaktør i Klassekampen

KÅKÅnomics 2019 og Klassekampen inviterer til panelsamtale om jerntriangelets utvikling.