TORSDAG 24. OKT, KL. 18:00 Fri Bar
Kjøp billett

Utsolgt
Hvordan finansiere framtidas næringsliv?

Hvordan finansiere framtidas næringsliv?

Tid: 24. oktober, kl. 20.00-21.00

Sted: Fri Bar – KÅKÅnomics 2019
Pris: 150/75

Har norsk næringsliv nok kapital og investeringsvilje til å skape framtidas Norge?

Ifølge NHO ligger de beste årene bak norsk økonomi. Kan framtidas økonomi fungere vel så godt? Er det nok risikovillig kapital i Norge til å legge grunnlaget for en velfungerende økonomi også i framtida og ligger forholdene til rette for tilstrekkelige investeringer i framtidas Norge?

Deltagere:
Ståle Kyllingstad, gründer og konsernsjef IKM Gruppen
Peter Hermanrud, sjefsstrateg SpareBank 1 Markets
Ebba Boye, Rethinking Economics

Programleder: Torgeir Høien

Klimakrise, økte offentlige kostnader, fallende oljeinvesteringer og lavere inntekter fra olje/gass kan gi store utfordringer i åra som ligger foran oss. Omstillingen vil kreve store investeringer. Hvem skal stå for disse?

Ståle Kyllingstad har vært en vesentlig aktør i det norske oljeeventyret i mange år. Hvordan ser han for seg investeringsnivået i «oljå» og andre næringer fremover? Og mener han at forholdene ligger til rette for investeringer i både «oljå» og andre næringer?