FREDAG 25. OKT, KL. 10:00 KÅKÅ kverulantkatedralen (Sting Nere)
Ordinær: KR 150 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 75 INK. AVGIFT
Kjøp billett

Hva er nevroøkonomi?

Hva er nevroøkonomi?

Fredag 25. oktober, kl. 12:00
KÅKÅ kverulantkatedralen (Sting nere)
Arrangør: KÅKÅnomics 2019

Kan hjernen din sin sammensetting og virkemåte forklare oss hvorfor du ikke sparer til egen alderdom, eller hvorfor du kjøper en veske eller en aksje du aldri burde kjøpt? Kan kunnskap om hjernen gi oss en dypere forståelse av oss selv, og bidra til å både gjøre oss til bedre mennesker og til å utvikle et bedre samfunn?

Økonomisk teori legger ofte til grunn at mennesker er fullstendig rasjonelle og kun opptatt av egne interesser. Dette er forutsetninger mange stusser over. De ble først vitenskapelig utfordret da psykologi kom inn i økonomifaget gjennom adferdsøkonomer som Daniel Kahneman. De viste gjennom observasjon av forsøksgrupper som ble satt til å løse ulike oppgaver at menneskers motiver ikke alltid var egeninteresse og at rasjonaliteten ofte er begrenset.

Nevroøkonomi utfordrer forutsetningen om rasjonelle og egoistiske mennesker videre med å inkludere innsikt moderne teknologi har gitt oss om hvordan hjernen vår faktisk fungerer når de ikke alltid like rasjonelle beslutningene vi mennesker foretar oss skal forklares.

Jon Sigurd Wegener kommer fra København for å fortelle oss om Nevroøkonomi og for å svare på de spørsmål Per Inge Torkelsen måtte ha om emnet.

Deltakere:
Jon Sigurd Wegener
er hjerneforsker. Han jobber i Cogency og foreleser om nevroøkonomi på Copenhagen Business School.
Per Inge Torkelsen
er forfatter, humorist og klovn.