ONSDAG 23. OKT, KL. 18:00 MS Sandnes
Ordinær: KR 150 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 75 INK. AVGIFT
Med festivalpass: KR 30 INK. AVGIFT
Kjøp billett

Green new deal

GREEN NEW DEAL
– Kan norsk oljeformue betale for Green New Deal ute i verden?

Tid: 23. oktober, kl. 20.00-21.00
Sted: MS Sandnes, KÅKÅnomics 2019

Verden trenger en Green New Deal. Det er typisk norsk å være god. Burde vi ikke da bruke vår typisk norske oljeformue på å være verdens beste land på å bekjempe klimakrisen?


Deltagere:
Jørgen Randers, professor emeritus i klimastrategi, BI

Anja Bakken Riise, leder FIVH
Magnus Marsdal, leder i Manifest tankesmie
Torfinn Harding, førsteamanuensis samfunnsøkonomi, NHH

Programleder: Maria Berg Reinertsen, forfatter og journalist i Morgenbladet

Et mye brukt argument i den norske klimadebatten er at det hjelper lite hva vi gjør her hjemme – enten det er å kutte klimagassutslippene innenlands eller å utfase norsk petroleumsvirksomhet – fordi Norge er et lite land i verden.

Selv om Norge er et lite land, har vi verdens største statlige investeringsfond, Oljefondet (SPU) – en enorm formue i utenlandsk valuta, som vi har tjent på produksjon og salg av fossil energi, den viktigste kilden til global oppvarming.

Kan Oljefondet investeres aktivt i fornybar energi og infrastruktur i utlandet, eller bør vi holde oss til dagens passive forvaltning og ekskluderende strategi? Hva sier moralen – og fornuften – om dette?

Og – hvordan kan en slik forvaltning av oljeformuen forenes med å sikre vårt fremtidige levebrød her hjemme?

Arrangør: KÅKÅnomics i samarbeid med Manifest – Venstresidens tankesmie.