FREDAG 25. OKT, KL. 15:00 Holmen Bar
Ordinær: KR 150 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 75 INK. AVGIFT
Kjøp billett

Er tida inne for karbonavgift nå?

Er tida inne for karbonavgift nå?

Tid: Fredag 25. oktober kl. 17
Sted: Holmen Bar, Kåkånomics 2019

KAF er en flat karbonavgift pålagt produsenter og selgere av fossile energikilder. KAF ble innført i Canada i år. Bør alle land følge etter?
Alt som kommer inn fra KAF skal betales ut igjen. KAF er derfor ikke enda en inntektskilde for staten. Alle får det samme utbyttet uavhenging av hvor mye de forurenser.

Skatter og avgifter med uheldige sosiale virkninger har de siste åra skapt store protestbevegelser i inn- og utland. Er KAF eller Carbon Fee and Dividend på engelsk, enda en avgift som vil få de gule vestene ut på gata? Eller er det endelig en avgift som er egnet til å redusere globale klimautslipp uten at den rammer lavinntektsgrupper hardest?
Erlend Kristensen brenner for KAF og vil argumentere for hvorfor KAF bør innføres nå.

Deltakere:
– Erlend Kristensen, MDG-politiker

– Kommentator: Klaus Mohn, professor i økonomi og rektor ved UiS

– Vert: Helle Stensbak, forfatter og sjeføkonom

Prisene på fossile energikilder som olje, kull og gass vil antageligvis stige slik at alle som forbruker disse vil merke høyere priser. Vil det føre til gule vester i gatene?

Alt som kommer inn fra KAF skal betales tilbake. De som bor i distriktene skal få mest. Vil dette gjøre KAF populært?

Hva blir totalen for mannen i gata? Vil mottatt utbytte overstige økte kostnader? Vil KAF være et effektivt tiltak for å redde kloden fra menneskeskapte klimaendringer?