FREDAG 23. OKT, KL. 21:00 MS Sandnes
Ordinær: KR 150 INK. AVGIFT
Student: KR 75 INK. AVGIFT
Med festivalpass (maks 1 billett pr pass): KR 20 INK. AVGIFT
Kjøp billett

En sentralbank til besvær?

En sentralbank til besvær?

KÅKÅnomics 2020
Tid: Fredag 23. oktober, kl. 21:00
Sted: MS Sandnes på Skagenkaien
Pris: 150/75/20

La sentralbankenes renteøkninger på 80-tallet grobunn for en rekke finanskriser? Har lavrente-politikken som er blitt ført de siste årene vært skreddersydd for å redde finansbransjen, men samtidig hatt store negative konsekvenser for resten av økonomien?

Eric Nævdal skriver i artikkelen om «Smør og penger» i Klassekampen i januar i år:

«Von Mises og Hayek forutså at langvarig bruk av lavrentepolitikk ville svekke kvaliteten på investeringer i realkapital. Det hadde de selvfølgelig rett i. Hvor skadelig er vanskelig å vite, men en god indikator er at kapitalproduktiviteten siden 1995 har falt i samtlige OECD-land det finnes statistikk for bortsett fra Finland. I Norge har kapitalproduktiviteten falt med 1,5 prosent i året de siste 25 år. Det betyr at vi får bare 2/3 så mye BNP per enhet kapital som det vi fikk i 1995. Slik får man ikke bærekraftig vekst og velstand. Det er på tide å revurdere sentralbankenes rolle i den økonomiske politikken».

Hadde alt vært så meget bedre med en annerledes rolle for sentralbanken? Ville høyere rente gitt lavere ledighet?

Vi kjører debatt!

Innleder: Eric Nævdal, seniorforsker ved Frischsenteret

I panelet:
– Victor Norman, samfunnsøkonom, professor emeritus ved NHH, tidligere statsråd og Høyrepolitiker
– Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets

Programleder er Torgeir Høien, arbeidende styreformann i familieselskapet Logometrica, tidligere sjeføkonom i Skagenfondene

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19:

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangementer.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori "Med festivalpass" på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori "Med festivalpass".
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no