TORSDAG 22. OKT, KL. 20:00 Bankettsalen Hotel Victoria
Ordinær: KR 150 INK. AVGIFT
Student: KR 75 INK. AVGIFT
Med festivalpass (maks 1 billett pr pass): KR 20 INK. AVGIFT
Kjøp billett

Den grønne kjempen: ny industristrategi for Norge

DEN GRØNNE KJEMPEN: NY INDUSTRISTRATEGI FOR NORGE

Hvor mye av oljeformuen bør vi investere i det grønne industriskiftet? Trenger vi et forsterket grønt, statlig eierskap? Leder av Manifest tankesmie, Magnus Marsdal, skal diskutere grønn omstilling generelt og Manifests eget arbeid med strategidokumentet «Den Grønne Kjempen», med de internasjonale grønne økonomene Ann Pettifor og Rainer Kattel. Sistnevnte har vært akademisk samarbeidspartner for Grønn Industri 21, et prosjektarbeid som samler miljøbevegelsen, industrien og fagbevegelsen om en plan for grønn industriutvikling, som slippes seinere i høst. Men først kan du høre om det på KÅKÅnomics 2020.

Tid: Torsdag 22. oktober kl. 20:00
Bankettsalen, Victoria Hotel
Inngang 150 / 75 / 20

Deltagere:

– Ann Pettifor, økonom som spådde finanskrisa, direktør for Policy Research In Macroeconomics (PRIME), medlem av Green New Deal Group of economists og forfatter av «A case for a Green New Deal»

– Rainer Kattel, økonom og visedirektør for Institute for Innovation and Public Purpose ved UCL i London

Programleder er Magnus Marsdal, forfatter, kommentator og leder av Maniefst Tankesmie og Grønn Industri 21.

I første del diskuteres Green New Deal med Ann Pettifor, om Norges muligheter og ansvar for grønn omstilling globalt. (PS! Pettifor portretteres også i eget program tidligere på dagen, Bankettsalen kl 18:00).

Deretter diskuteres med Rainer Kattel de problemstillingene som IIPP har utredet sammen med Manifest under Grønn Industri 21. Hva er en passende tilnærming til en grønn industristrategi for Norge? Hvordan kan Norges finansielle formue koordineres med Norges industrielle potensial? Hvordan kan reduserte utslipp globalt bidra till industriutvikling nasjonalt og lokalt? Hvordan kan fellesskapets investeringer komme fellesskapet till gode i form av arbeid, skatteinntekter, osv? 

Til slutt diskuteres med både Pettifor og Kattel likheter og forskjeller mellom Green New Deal og en grønn industristrategi, hvilke historiske modeller for grønn omstilling som er relevante, samt Norges rolle som både petroleums- og velferdsstat i en tid for global omstilling.

Arrangementet er et samarbeid mellom Manifest tankesmie og KÅKÅnomics 2020.

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangement.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no